In English
The syllabus for MAG312 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MAG312.pdf


In Swedish
Kursplanen för MAG312 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MAG312.pdf