In English
The syllabus for MAG304 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MAG304.pdf


In Swedish
Kursplanen för MAG304 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MAG304.pdf