In English
The syllabus for MAG151 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MAG151.pdf


In Swedish
Kursplanen för MAG151 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MAG151.pdf