In English
The syllabus for MAG031 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MAG031.pdf


In Swedish
Kursplanen för MAG031 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MAG031.pdf