In English
The syllabus for MAG002 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MAG002.pdf


In Swedish
Kursplanen för MAG002 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MAG002.pdf