In English
The syllabus for MAA700 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MAA700.pdf


In Swedish
Kursplanen för MAA700 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MAA700.pdf