In English
The syllabus for MA015B is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MA015B.pdf


In Swedish
Kursplanen för MA015B finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MA015B.pdf