In English
The syllabus for LO733C is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here LO733C.pdf


In Swedish
Kursplanen för LO733C finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här LO733C.pdf