In English
The syllabus for LGKPY is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here LGKPY.pdf


In Swedish
Kursplanen för LGKPY finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här LGKPY.pdf