In English
The syllabus for LGKOY is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here LGKOY.pdf


In Swedish
Kursplanen för LGKOY finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här LGKOY.pdf