In English
The syllabus for LGGRY.FÖRS is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here LGGRY.FÖRS.pdf


In Swedish
Kursplanen för LGGRY.FÖRS finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här LGGRY.FÖRS.pdf