In English
The syllabus for LGGLY.FRIT is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here LGGLY.FRIT.pdf


In Swedish
Kursplanen för LGGLY.FRIT finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här LGGLY.FRIT.pdf