In English
The syllabus for LGÄPY.ENGE is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here LGÄPY.ENGE.pdf


In Swedish
Kursplanen för LGÄPY.ENGE finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här LGÄPY.ENGE.pdf