In English
The syllabus for LGÄLY.SVEA is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here LGÄLY.SVEA.pdf


In Swedish
Kursplanen för LGÄLY.SVEA finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här LGÄLY.SVEA.pdf