In English
The syllabus for LGÄLY.ENGE is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here LGÄLY.ENGE.pdf


In Swedish
Kursplanen för LGÄLY.ENGE finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här LGÄLY.ENGE.pdf