In English
The syllabus for LGÄAY is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here LGÄAY.pdf


In Swedish
Kursplanen för LGÄAY finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här LGÄAY.pdf