In English
The syllabus for LAUVM is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here LAUVM.pdf


In Swedish
Kursplanen för LAUVM finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här LAUVM.pdf