In English
The syllabus for LAUTM is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here LAUTM.pdf


In Swedish
Kursplanen för LAUTM finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här LAUTM.pdf