In English
The syllabus for KPUGY.MATE is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here KPUGY.MATE.pdf


In Swedish
Kursplanen för KPUGY.MATE finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här KPUGY.MATE.pdf