In English
The syllabus for KPUGR is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here KPUGR.pdf


In Swedish
Kursplanen för KPUGR finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här KPUGR.pdf