In English
The syllabus for KPU7Y.MATE is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here KPU7Y.MATE.pdf


In Swedish
Kursplanen för KPU7Y.MATE finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här KPU7Y.MATE.pdf