In English
The syllabus for KEX004 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here KEX004.pdf


In Swedish
Kursplanen för KEX004 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här KEX004.pdf