In English
The syllabus for KEX003 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here KEX003.pdf


In Swedish
Kursplanen för KEX003 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här KEX003.pdf