In English
The syllabus for KEG004 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here KEG004.pdf


In Swedish
Kursplanen för KEG004 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här KEG004.pdf