In English
The syllabus for JUG501 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here JUG501.pdf


In Swedish
Kursplanen för JUG501 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här JUG501.pdf