In English
The syllabus for JUG500 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here JUG500.pdf


In Swedish
Kursplanen för JUG500 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här JUG500.pdf