In English
The syllabus for JUG306 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here JUG306.pdf


In Swedish
Kursplanen för JUG306 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här JUG306.pdf