In English
The syllabus for JUG305 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here JUG305.pdf


In Swedish
Kursplanen för JUG305 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här JUG305.pdf