In English
The syllabus for JUG304 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here JUG304.pdf


In Swedish
Kursplanen för JUG304 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här JUG304.pdf