In English
The syllabus for JUG303 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here JUG303.pdf


In Swedish
Kursplanen för JUG303 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här JUG303.pdf