In English
The syllabus for JUG302 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here JUG302.pdf


In Swedish
Kursplanen för JUG302 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här JUG302.pdf