In English
The syllabus for JUG301 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here JUG301.pdf


In Swedish
Kursplanen för JUG301 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här JUG301.pdf