In English
The syllabus for JUG300 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here JUG300.pdf


In Swedish
Kursplanen för JUG300 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här JUG300.pdf