In English
The syllabus for JUG015 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here JUG015.pdf


In Swedish
Kursplanen för JUG015 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här JUG015.pdf