In English
The syllabus for JUG012 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here JUG012.pdf


In Swedish
Kursplanen för JUG012 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här JUG012.pdf