In English
The syllabus for JUG011 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here JUG011.pdf


In Swedish
Kursplanen för JUG011 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här JUG011.pdf