In English
The syllabus for JUG010 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here JUG010.pdf


In Swedish
Kursplanen för JUG010 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här JUG010.pdf