In English
The syllabus for JUG003 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here JUG003.pdf


In Swedish
Kursplanen för JUG003 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här JUG003.pdf