In English
The syllabus for JUG002 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here JUG002.pdf


In Swedish
Kursplanen för JUG002 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här JUG002.pdf