In English
The syllabus for JGRVK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here JGRVK.pdf


In Swedish
Kursplanen för JGRVK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här JGRVK.pdf