In English
The syllabus for IEG800 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IEG800.pdf


In Swedish
Kursplanen för IEG800 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IEG800.pdf