In English
The syllabus for IEG505 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IEG505.pdf


In Swedish
Kursplanen för IEG505 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IEG505.pdf