In English
The syllabus for IEG504 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IEG504.pdf


In Swedish
Kursplanen för IEG504 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IEG504.pdf