In English
The syllabus for IEG503 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IEG503.pdf


In Swedish
Kursplanen för IEG503 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IEG503.pdf