In English
The syllabus for IEG312 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IEG312.pdf


In Swedish
Kursplanen för IEG312 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IEG312.pdf