In English
The syllabus for IEG311 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IEG311.pdf


In Swedish
Kursplanen för IEG311 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IEG311.pdf