In English
The syllabus for IEG310 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IEG310.pdf


In Swedish
Kursplanen för IEG310 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IEG310.pdf