In English
The syllabus for IEG308 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IEG308.pdf


In Swedish
Kursplanen för IEG308 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IEG308.pdf