In English
The syllabus for IEG304 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IEG304.pdf


In Swedish
Kursplanen för IEG304 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IEG304.pdf