In English
The syllabus for IEG303 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IEG303.pdf


In Swedish
Kursplanen för IEG303 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IEG303.pdf